Giriş Neden Karya Ambalaj Dizayn Sektörel Örnekler Ürünlerimiz İletişim. Web Gezgini

Giriş
Neden Karya
Ambalaj Dizayn
Sektörel Örnekler
Ürünlerimiz
İletişim.
Web Gezgini

 

 

f.Blog                  

f.Site Haritası

 

YAZI BOYUTUNU SEÇ

100%
125%
150%

Üretimini yapmakta olduğumuz ürünler hakkında gerekli açıklamaları aşağıda ilgili ürün başlıklar altında bulabilirsiniz...! Ürün resimleri, ürünler hakkında gerekli bilgiler ve sipariş detayları için lütfen başlıkların üzerine tıklayınız.


 

KAĞIT ÇANTA

 

 

PLASTİK POŞET

 

 

BASKILI KUTU - MUKAVVA KUTU - KOLİ
SIVAMA KUTU

 

 

BASKILI  KURDELA

 

SEKTÖREL ÖRNEKLER

 


 

Kağıt   :

Çoğunlukla selüloz elyafının elek üzerinde keçeleştirilmesi yoluyla elde edilen ince yaprak.(safiha) Yazılı iletişimde ve bilginin saklanmasında kullanılan temel malzeme olan kağıttan ambalajlama, paketleme, yalıtım, fotoğrafçılık, temizlik gibi çok çeşitli kullanım alanlarında da yararlanılır.

Üretimi:

1-Selüloz elyafının su içinde öğütülmesiyle liflerin birbirinden tümüyle ayrılması ve suya doyarak suda asıltı durumuna gelmesi

2-Kağıt hamurunun kafes örgülü bir eleğin üzerinde süzülerek yapak durumuna dönüşmesi

3-Islak yaprağın sıkıştırılarak suyun uzaklaştırılması

4-Suyun kalan kısmının buharlaştırılması

5-Kuru yaprağın kullanım alanının gereklerine göre  sıkıştırılması

Renk, dayanım pürüzsüzlük ve görünüm açısından üstün nitelikli kağıtların üretilmesinde daha çok dokuma sanayisinin pamuklu ve keten kumaş atıklarından elde edilen elyaftan yararlanılır.Atık kağıt ve kartonların yeniden değerlendirilmesi ağaç elyaf gereksinimi azalttığı gibi katı atıkları en aza indirerek çevre kirliliği sorununun giderilmesine katkı sağlanabilir.Geniş Bilgi İçin KARYA BLOG

Plastik    :

Kalıba dökme, haddeleme yada herhangi bir başka teknikle kolayca biçimlendirilebilen çok çeşitli yapay malzemelerin ortak adıdır. Plastiklerin büyük bir bölümünün en önemli özelliği ısıtıldıklarında erimeden yumuşamaları ve yumuşak haldeyken mekanik yollarla kolayca biçimlendirilebilmeleri, soğutulduklarında ise yeniden sertleşmeleridir.

Kömür ve selüloz gibi doğal kaynaklardan da üretilmekle birlikte, en önemli hammaddesi petroldür. Plastiklere çok çeşitli yöntemlerle biçim verilebilir. Ekstrüzyon, haddeleme, ısılsertleştirme, püskürtme vb pek çok plastik işleme teknikleri vardır. Kolayca işlenebilen, ucuz, hafif, yenime karşı dayanıklı ve geri dönüşümlü malzemeler olan plastikler pek çok uygulamada,  metallerin, kağıtların, ağacın, cam ve öbür malzemelerin yerini almıştır. Sanayide ve evlerde çok çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır. Özellikle Ambalaj sektörü açısından maliyeti düşük, işlevselliği çok, çevreci bir ambalaj hammaddesi olması nedeniyle yoğun olarak  kullanılmaktadır.Geniş Bilgi İçin   KARYA BLOG  una bakınız.

Kağıdın Geri Dönüşümü  :

Kağıt üretim tesislerinde kullanılmış kağıt önce küçük parçalara ayrılır. Kağıt yapımında kullanılacak madde ıslatılır. Pres ile bastırılıp düzeltilir ve kurutulur.

Birinci kademede kullanılmış kağıdın su içerisinde liflerinin ayrışması sağlanır. Bu işlem belli bir sıcaklıkta yapılır. Ortamdaki baskı boyaları, yapışkan ve yabancı maddeler temizlenir. Fiberlerin tekrar işlenmesinden dolayı belli miktar fiber kaybı olur. Atık kağıdın işlenmesine bağlı olarak bu kayıp %10-25 arasında değişir.

Hamur haline getirilen kullanılmış kağıt içindeki 5 mm den büyük çaplı katı maddeler sarsan elekte tutulur. Taş, çakıl, kum, cam, metal gibi yoğunluğu elyaftan büyük olan maddeler kum tutucuda tutulurlar.

Hamur daha sonra sık aralıklı elek arasından geçirilerek tutkal, çakıl gibi maddelerden arındırılır.

Temizlenmiş kullanılmış kağıt lifinden gazete kağıdı yapılacaksa üzerine taze odun lifleri eklenir. Sadece kullanılmış kağıt lifleri kullanılarak kağıt üretmek doğru değildir. Çünkü baskı makinelerinden kağıt 100 km/saat hızla geçmektedir. Dolayısıyla hazırlanan kağıt lifleri belli bir mukavemette olmalıdır. Buda ancak ortama taze kağıt ilave edilerek sağlanır. Baskı makinesinden 100 km hızla geçen kağıt bastırılır, düzeltilir ve kurutulur. Kullanılmış kağıttan %100 oranında kağıt üretmek mümkündür.

 


Karya Ambalaj  :

Müşteri ve Satış Destek İçin :   karyaltd@gmail.com

                                                  karyaambalaj@gmail.com

Karton çanta, kağıt çanta, karton kutu, plastik poşet, naylon torba, ambalaj, eczane poşeti, çikolata kutuları, çikolata poşetleri, medikal malzeme kutuları, baskılı kurdela, baskılı çanta, baskılı poşet, baskılı ambalaj, ambalaj, Ankara malzemeleri, ankara ambalaj, çanta, poşet, torba, kutu, kurdela, hertürlü baskılı ambalaj malzemesi

 

 

 

 

  Ambalaj Hakkında Genel Bilgiler

        
AMBALAJ ÜRÜNÜNÜZÜN KARTVİZİTİDİR.


“ Çağdaş üretimin ve Markalaşmanın yolu :
1- Kaliteli ürün
2- Renk,dizayn ve uyum yönünden etkili ambalaj
3- Üretim sonrası destek
4- Doğru Reklam .., kombinasyonlarının bütünüdür.

Ambalaj ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar.

Ürünün piyasada tutunabilmesinde; doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimi çok önemli bir yer tutar.

Ambalajın en önemli görevlerinden biri her türlü evsel ve endüstriyel ürün için imalatçıdan müşteriye kadar uzanan yolda çok yönlü sağladığı korumadır.


Maksimum korumayı sağlayacak uygun ambalaj malzemesi kullanılmaz ise, örneğin gıda maddelerinin çoğu kıssa zamanda bozulur, kurur yada ıslanır, bu durum ise enzim ve bakteriler için uygun beslenme ortamı oluşturarak, sağlığa zararlı hale gelmelerine sebep olur.


Ambalaj bu bozulmayı önler, böylece çevresel atıkları azaltır, sağlıklı ürün zincirinin oluşmasında katkı sağlar.


Ambalaj malzemeleri çevresel atıkların artmasına neden olurmu? Hayır.. çünkü, Ambalaj malzemeleri ürünleri hasardan, bozulmaktan, çalınmaktan ve kontrol dışı kurcalanmaktan koruyarak, önlediği atık miktarı, kendisinin neden olduğu atık miktarından çok daha fazladır..


Ambalajsız üretim daha mı ucuz olur? Hayır.. çünkü,  sanılanın aksine ambalaj malzemesi ürünün imalatçısı. dağıtımcısı, satıcısı ve son olarakta tüketicisi için birçok yönden maliyetlerin azaltılmasına neden olur.

Ambalaj, Üreticiler için, üretim aşamasında gelişmiş ambalajlama teknikleri sayesinde, otomatik ambalajlama veya  otomatik dolum için tasarlanmış bir  ambalajlama zinciri, üretici için,  işçilik maliyetlerinden, zamandan, enerjiden, stok alanından, nakliyeden, üretim firelerinden, atıl ürün oluşmasından tasarruf sağlayarak maliyetleri düşürür.

Ambalaj, nakliye açısından taşımacılık yapan firmalara kolay stoklanma, az yer tutma,  hasardan koruma, hafif ambalaj malzemesi kullanımı sayesinde düşük ağırlık sağlayarak, nakliyede  yakıt, personel ve zaman tasarrufu sağlar.

Perakende satıcı için Ambalaj, hasarsızlık oluşturduğu için bozulmayı önler, atıkları azaltır.

Perakendeci için taşınma, kullanım kolaylığı, kullanım bilgileri, üretim tarihi ve bozulmayı önleyen ambalaj tasarruf demektir.

Ambalaj Koruyucudur,Çevrecidir.

Ambalaj Maliyeti Azaltır.

Ambalaj Üretici ile Tüketici Arasındaki Bilgi Kanalıdır.

Dış Ambalaj Firmanızın En Etikili İmajıdır.

Ambalaj En Etkili Reklamdır.

Ambalaj Markalaşmanın Vazgeçilmez Unsurudur.

PLASTİK HAKKINDA BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ.....

1. Plastik topluma sunulmuş kaynak verimli ve çok yönlü kullanımlı bir malzemedir.2. Plastikler sürdürülebilir gelişmenin hayati amaçlarına önemli katkı yaparlar.


- Sosyal Gelişme: Alınabilir ürünler sağlayarak bir çok kişinin yaşam standardını, yükseltir ve sağlığını korur.

- Ekonomik Gelişme: Topluma değer katar. Avrupa’da 1.5 milyon kişiye iş ve 150 milyar Euro’luk satış hacmi sağlar.

- Çevre Koruma: Doğal kaynakların (fosil yakıtlar ve enerji) korunmasını sağlar. Plastik ürünler su ve besinleri korur.


3. Dünya petrol reservinin sadece %4’ü plastik hammaddesi üretiminde kullanılır.


4. Plastik ürünlerin kullanımı petrol tasarrufu sağlar:

- Otomobillerde 100 kg hafif plastik parça kullanımı bezin tüketimini Avrupa’da yılda yaklaşık 12 milyon ton azaltır. Aynı zamanda CO2 emisyonu 30 milyon ton azalır.

- Plastikler evlerimizdeki yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltmaya yardımcı olur. Plastiğin doğru kullanımı evlerde her metre kare için yakıt tüketimini 3 lt azaltır.

5. Kullanım ömrünü bitiren plastikler, atık olarak atılmak için çok değerlidir. Faydalı kullanımdan sonra plastikler, ya geri dönüştürülür ya da alternatif yakıt olarak kullanılabilir. Plastik atıklar kömür kadar ısıl güce sahip fakat daha az CO2 emisyonuna sahiptir.

6. Güneş panelleri, rüzgar türbünleri gibi yenilenebilir enerjiler plastiğe dayanır.

7. Dünyada 1 milyar insan sağlıklı sudan mahrumdur. Plastik sayesinde su ekonomik, güvenilir ve sağlıklı şekilde korunur ve dağıtılır.

8. Hiçbir malzeme kaynak korumada teknolojik ihtiyaçları karşılamak için plastikle karşılaştırılamaz.

9. Plastikler koruma şampiyonlarıdır:

- Plastik ambalajlar Avrupa’da ambalajın %17’sini ve tüm ambalajın %50’sini temsil eder.

- On yıllık periyotta, her birim için plastik ambalaj teknoloji sayesinde %28 azaltılmıştır.

- Plastik ambalajsız, paketleme ağırlığı 4 kat, üretim maliyeti ve enerji maliyeti 2 kat ve atık hacim 1.5 kat fazla olurdu.

10. Plastikler hayatımızı daha emniyetli yapmaktadır: hava yastıkları, bebek araba oturakları, emniyet kemerleri, bisiklet sürücü şapkaları, tıbbi aletler vs.

Plastiklerin ambalaj, taşıma, inşaat-yapım, elektirik-elektronik, tarım ve tıp alanında sayısız kullanım alanı ve kullanım avantajları vardır. Plastikler verimli, hafif, emniyetli, sağlam, ucuz ve çevre dostu ürünlerdir. Plastikler hayatımızda önemli role sahiptir. Atıkları bile bir çok kez geri kazanılıp kullanılabilmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PLASTİKTEN YAPILANLAR...

- Tüketicilerin kullandığı PET şişelerden PET pulcukları ve pelet üretilir.. PET şişeler ayrılır, öğütülür ve yıkanır.

- Uyku tulumu ve yastık yapımında kullanılır. Pet pulcukları elyaf fiber olarak çekilir.  Petten üretilen polar fiberler (lif) sıcak tutan giysi yapımında kullanılır

- Çatılarda su izolasyonunda polyester fiber zarlar kullanılır.

- Pet şişelerinden geri dönüşmüş PET peletleri ve yeni PET hammadesinden yeni şişeler imal edilebilir

- Kullanılmış plastik kap ve şişelerden kablo yolu ve tutucuları yapılır.

- Zemin, tünel inşaatlarında duvar, çatı-ların izolasyon ve geçirimsizliğinde kullanılır. Geri kazanılan plastik filmlerden yapılır.

- Geri kazanılmış plastikten sert su geçiren çim kafes elemanları yapılır. İçlerinde çim yetişir. Araba garajları ve oto parklarda kullanılır.

- Plastik ambalaj atıklarının Artistik kullanım alanları vardır

- Atık granüllerinden alet çantası yapılabilir.

- Geri kazanılan plastik ve odundan sulu ve ıslak ortamlarda yürüme yolları ve iskele yapımında kulanılabilir.

- Atık plastikten suya dayanımlı, korezyona uğramaz, boya istemez bahçe/park bankları yapılır.

- Atık plastikten ağaç motifli bahçe duvarı fenceleri yapılabilir. - Atık plastikten ekolojik mobilya yapımı. Rahat, sağlam ve her şekil verilebilir.

- Geri kazanılan PE’den yer altı kablolarını korumak için muafaza yapılır. - Geri kazanılan PP’den elde edilir.

- Besin endüstrisi için geri kazanaılan PE’den yapılır. - Plastik poşet / çöp torbasının %75 atık plastik içerebilir. - Geri kazanılan PE’den yapılabilir.

-Atık plastikten üretilen polyester ipliklerden her türlü dokuma yapılabilir.

Kaynak :Osmangazi ÜTAM - Prof. Dr. Muammer Kaya


'

 

              


 

 

         Ambalajda Doğru Adres..!

 
Bize aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz.

Adres         :

  Karya Ambalaj ve Tanıtım Hiz. San.Tic.Ltd.Şti.

  Kazım Karabekir Caddesi Örnek İşhanı

  No:27/61   06060 /  İSKİTLER / ANKARA

 

Telefon      : 

0 (312) 384 31 21

0 (532) 554 63 63

  Faks

 0 (312) 341 24 75   

  Müşteri Desteği-Sipariş için     :

 

 karyaltd@gmail.com 

karyaambalaj@gmail.com

 

 
NOT: Sitemizin Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 Piksel - Renk Kalitesi: 32 Bit' tir.
f.Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi asugezkarya@gmail.com adresine gönderiniz.
f Son değiştirilme tarihi 14.07.2018

                 Design & Copyright @ asugez